خدمات راهبرد هوشمند شهر

درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)

 IPG یا درگاه پرداخت اینترنتی، سرویس تجاری مبتنی بر مشتری است که توسط نرم­ افزارهای ارائه­ دهنده خدمات تجارت الکترونیک، از طرف بانک­ ها و یا شرکت های ارائه دهنده­ خدمات پرداخت (PSP) به کسب و کار های الکترونیک، خرده فروشان آنلاین و ... به منظور پردازش پرداخت ­های مالی مورد نیاز ارائه می­ شود.
به منظور استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی، متقاضی می بایست دارای مجوز شغلی معتبر(پروانه کسب/ جواز کار و...) و سایت فروش اینترنتی متناسب با شرح فعالیت های عنوان شده در مجوز شغلی باشد؛ و جهت فروشگاه های الکترونیکی که فعالیت کسب و کار اینترنتی انجام می دهند، دریافت نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شروط مورد نیاز دریافت درگاه پرداخت اینترنتی می باشد.