خدمات راهبرد هوشمند شهر

شخصی سازی کارت

شخصی سازی یک فرآیند ترکیبی نرم افزاری و سخت افزاری است که هدف آن ، آماده سازی یک کارت جهت به کارگیری در یک سیستم کاربردی می باشد. در واقع درقسمت شخصی سازی یک کارت هویت دار می شود. واحد شخصی سازی شرکت با ظرفیت 20 هزار کارت در روز، خدمات شخصی سازی را به بانک ها ، موسسات مالی و سایر مشتریان غیر بانکی ارائه می نماید. تجهیزات مستقر در واحد شخصی سازی شرکت از به روزترین و سریع ترین تجهیزات موجود می باشد که کلیه خدمات مربوط به چاپ کارت های مغناطیسی و هوشمند را انجام می دهد. انواع کارت های شخصی سازی شده:
1- کارت با نوار مغناطیسی
2- کارت های مایفر
3- کارت های با چیپ هوشمند
4- پاکت گذاری کارت